STUDIE, ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY,

VLASTNÍ PRÁCE

Zde jsou uvedeny práce týkající se mé environmentální činnosti

Název:

Environmentální aspekty moderního zlatodolu (disertační práce)

Autor:

Ing. Kamil Podzemský

Datum vypracování:

Duben 2002

Poznámka:

Autoreferát

 

Název:

Environmentální audit pozemků bývalé skládky uhlí u kotelny v areálu SOLO Sušice 

Autor:

Ing. Kamil Podzemský

Datum vypracování:

Únor 2002

Poznámka:

 

 

Název:

Monitoring povrchových vod v oblasti Kašperských Hor (Analýza odběru vzorku důlní vody ze štoly Naděje)

Autor:

Ing. Kamil Podzemský,

Datum vypracování:

Listopad 2001

Poznámka:

výsledky analýzy

 

Název:

Analýza monitoringu povrchových vod v oblasti Kašperských Hor ve vztahu k bývalé skládce TKO

Autor:

Ing. Kamil Podzemský

Datum vypracování:

Říjen 2000

Poznámka:

 závěry

 

Název:

Monitoring povrchových vod v oblasti Kašperských Hor (závěrečná zpráva za rok 1998)

Autor:

Ing. Kamil Podzemský, Petr Mottl

Datum vypracování:

Březen 1999

Poznámka:

závěry

 

Název:

Integrovaný plán rozvoje oblasti Kašperská vrchovina - část I.: Popis zájmového území

Kolektiv autorů:

Petr Mottl, Ing. Kamil Podzemský, Ing. František Krejčí, Ing. Arch. Václav Franěk, Ing. Jiří Kašpárek, Doc. RNDr. Ivan Bičík, Csc, RNDr. Radim Perlín, Ing. Přemysl Řezníček, Mgr. Zdeňka Řezníčková

Datum vypracování:

Leden 1999

Poznámka:

 

               

Název:

Monitoring povrchových vod v oblasti Kašperských Hor (závěrečná zpráva za rok 1997)

Autor:

Ing. Kamil Podzemský

Datum vypracování:

Březen 1998

Poznámka:

 

 

Název:

Monitoring povrchových vod v oblasti Kašperských Hor (závěrečná zpráva za rok 1996)

Autor:

Ing. Kamil Podzemský

Datum vypracování:

Leden 1997

Poznámka:

 

 

ZPĚT